Presentatie-aan-vergadertafel

Een bewezen aanpak,
voor moderne oplossingen.

Te vaak blijven ideeën hangen in ‘wishful thinking’. Als wij nu toch eens ….. Ons adagium is ‘Als u blijft doen wat u deed, dan krijgt u wat u kreeg’; kortom na (over)denken komt het simpelweg op doen aan. Daarin begeleiden wij onze klanten, van initiële beeldvorming en kick-off tot en met succesvolle adoptie bij gebruikers en nazorg via onze services.

Advies & Ontwerp

Bedenken
35%
Wat moet er bereikt worden en hoe komt dat eruit te zien?

Implementatie

Kwaliteit leveren
65%

Agile Scrum, zodat je project binnen scope, tijd en budget gerealiseerd wordt.

Ingebruikname

Succes borgen
85%
Livegang met maximale gebruikersadoptie en garantie op succes.

Beheer

Ontzorgen
100%

Functioneel & technisch support en inspiratie voor doorontwikkeling. 

ADVIES & ONTWERP

Wat moet er bereikt worden en hoe komt dat eruit te zien? Helder in = helder uit; de basis voor succes wordt hier gelegd!

IMPLEMENTATIE

Doordachte en op jarenlange ervaring gebaseerde aanpak. Agile Scrum, zodat je project binnen scope en budget gerealiseerd wordt.

INGEBRUIKNAME

Livegang met garantie op succes. Naast zorgvuldig testen en betrokkenheid in een vroeg stadium, door gebruikersbegeleiding op maat.

BEHEER

Functioneel & technisch support, inspiratie en doorontwikkeling op een manier die bij het werken in de cloud past.

Advies & Ontwerp

Team foto new

‘Het begint altijd met de waaromvraag’, aldus Sinek. Bij projecten is het niet anders en die vraag stellen wij dan ook altijd aan het begin van een traject: waarom zou je een nieuwe applicatie, een ander intranet of IT-omgeving willen? Wat is je doel ermee; wat wil je bereiken? Zeker naar gebruikers toe belangrijk om dit te kunnen benoemen. Te meer daar hier al nu het werken aan gebruikersadoptie begint. Vanuit onze business consultancy achtergrond helpen wij je dit concreet te maken. Immers als dit helder voor ogen staat, is de basis voor succes al gelegd.

De vervolgstap is dat wij je eisen & wensen concretiseren en vertalen naar een passend ontwerp. Geen hogere wiskunde of al te technische praat, maar in begrijpelijke woorden en zoveel als mogelijk ondersteund door visuele schetsen nemen wij je mee in de mogelijkheden. Daarbij putten wij uit onze langjarige kennis en expertise met de toepassing van Microsoft technologie. Dat dit wel goed zit blijkt uit ons Microsoft Gold partnership.

De werkplek anno nu is maximaal digitaal en veelal op de cloud gebaseerd. Uiteraard goed beveiligd, optimaal ingericht, gebaseerd op de duurzame standaards en eenvoudig in gebruik. Ons advies en ontwerp zorgt er voor dat je ambitie(s) worden waargemaakt.

Plan een afspraak

Implementatie

azure-services

De scope is bepaald, het ontwerp is gemaakt en nu aan de slag. Of het nu gaat om een project met een beperkte omvang binnen het MKB of een omvangrijke oplossing voor een corporate omgeving, steeds komt het op een aantal basisprincipes neer: doen wat je hebt gezegd en zeggen wat je doet. Vaak wordt een project opgeknipt in kleinere delen en wordt de uitvoering en oplevering bewaakt door de projectleider. In tegenwoordige termen heet het dan dat wij de Scrum aanpak hanteren, Agile werken, de backlog leidend is voor wat wij doen, dit alles onder bezielende leiding van de Scrum Master die je als opdrachtgever adequaat en tijdig informeer over de voortgang.

Hoe het ook benoemd wordt, in de implementatiefase gaat het om het bouwen van de oplossing. Niet zoals dat vroeger ging door middel van maatwerk, maar door het inrichten met behulp van de vele standaardcomponenten die Microsoft technologie in huis heeft. Waar nodig wordt een nieuw webpart ontwikkeld, dit uiteraard volgens de richtlijnen van Microsoft en haar roadmap volgend.

Tijdens de implementatiefase vinden regelmatig controls plaats door onze architect en staan scope- en tijdsbewaking centraal. Pas na uitvoerige tests vindt oplevering plaats, want alleen nadat deze succesvol zijn is het moment daar dat gebruikers getraind kunnen worden. Ondertussen zorgen wij voor de migratie van data, zodat er van een vlekkeloze overgang van oud naar nieuw sprake is.

Plan een afspraak

Ingebruikname

I4-YOU Team-1

De slingers kunnen pas opgehangen worden als de nieuwe software zonder haperen functioneert en gebruikers blij worden van het werken ermee. Het lijkt zo eenvoudig, maar dat is best nog een uitdaging. Daar waar het testen van de software grotendeels door kunstmatige intelligentie gebeurt, gaat het bij de adoptie over mensen. Uiteindelijk bepaalt de mate waarin en wijze waarop de nieuwe oplossing gebruikt wordt het succes van het project.

Hoe wij dat doen? Door betrokkenheid van key-users reeds vanaf het begin van het project. Bewustwording van de mogelijkheden die er zijn, eigenaar maken voor verschillende onderdelen en training. Daarnaast uiteraard ‘by design’, zodat de oplossing zo maximaal mogelijk voor zichzelf spreekt en geen zoekplaatje is. Want van verdwalen in het bos wordt niemand gelukkig.

Zeker als het gaat om IT is de enige constante de verandering en dat vraagt veel van medewerkers. De één omarmt het en kan het niet snel genoeg gaan; de ander is er zo’n beetje klaar mee en gaat in de weerstand. En vaak nog geeneens omdat men niet wil, maar omdat het lastig te doorgronden is. Onze adoptie-aanpak is erop gericht om alle medewerkers mee te nemen in de verandering. Niet alleen door inspiratie en training vooraf, maar ook mogelijk door specifieke instructie gericht op waar men zich in de software bevindt. ‘In context learning’ heet dat dan en daar wordt elke zoekende gebruiker happy van en wordt je gewenste ROI behaald.

Plan een afspraak

Beheer

Hét grote verschil met oplossingen uit het verleden is dat vooral technisch beheer meer en meer naar de achtergrond verdwijnt. Zeker als er in de cloud wordt gewerkt verschuiven accenten want een groot deel van het technische beheer is uit handen genomen. Maar zaken zoals back-up, beveiliging en infrastructuur en de updates op de omgeving blijven aandacht vragen. Waar nodig is onze 2e- en/of 3e-lijns support beschikbaar.

Daarnaast is een IT-omgeving nooit af. Niet alleen omdat vanuit de organisatie er nieuwe wensen ontstaan, maar vooral ook omdat er continu verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen op de markt komen. Het volgen en waar mogelijk toepassen daarvan vraagt om regelmatige inspiratie en beoordeling op nut en noodzaak. Via onze webinars en inspiratiesessies delen wij graag.

beeldvorming-adoptie
Plan een afspraak

Download gratis eBook

Valo Modern Intranet

ebook valo bg image