about-us-royal-bam-group-teaser-616-1458143939813094027

Casestudy Royal BAM Group: Valo verbindt alle bedrijfsonderdelen op één platform

Royal BAM Group logo

Royal BAM Group had voor haar gehele bedrijf een nieuw intranet nodig voor het delen van informatie en het versterken  van de interne communicatie. Het doel was  alle medewerkers, ongeacht hun locatie of vakgebied, te verenigen vanuit  de ‘One BAM’-gedachte en een open samenwerking en het delen van kennis  te faciliteren.

 • Industrie: Bouw
 • Land: Hoofdkantoor in Nederland, wereldwijd actief (10 werkmaatschappijen)
 • Bedrijfsgrootte: 20.000 medewerkers
BAM intranet

Uitdaging

Royal BAM Group (BAM) wilde een nieuw global intranet op basis van één platform waar collega's van alle bedrijfsonderdelen met elkaar kunnen communiceren en kennis kunnen delen.

Het was van belang dat elke werkmaatschappij  (OpCo) zijn culturele identiteit behield, dat aan de specifieke vereisten van de OpCo werd voldaan en dat tegelijkertijd de One BAM-aanpak kon worden omarmd.

BAM’s corporate business language is Engels, maar daarnaast was het van essentieel belang dat het intranet van elke OpCo in de lokale taal beschikbaar zou zijn.

Oplossing

Valo’s premium partner I4-YOU werkte nauw samen met Valo’s moederbedrijf Blue Meteorite om Valo Intranet te implementeren.

Valo sloot het beste aan op de wensen van BAM, omdat het op SharePoint Online is gebaseerd en naadloos past binnen Microsoft 365 (O365) dat recentelijk binnen BAM was geïntroduceerd.

Voordelen

 • Gemakkelijk toegankelijke portal voor ieders dagelijkse werk
 • Ondersteunt de waarden van ‘One BAM’ op het gebied van open samenwerking en kennisdeling
 • Een modern en mobielvriendelijk intranet, dat altijd, overal en voor iedereen toegankelijk is
 • Eenvoudig om binnen de Groep nieuws, informatie, kennis en beleid te delen
 • Meertalig intranet dat dat de specifieke behoefte van een land en/of OpCo ondersteunt
 • Eenvoudig om collega's van andere OpCo's te vinden en contact mee op te nemen
 • Editors kunnen zelf content toevoegen en bewerken
 • Gebruikersondersteuning op basis van 'in context learning' om gebruikersadoptie te stimuleren
 • Rendabel platform voor 20.000+ gebruikers
 • Snel opgezet intranet op basis van SharePoint
Snellere installatie
Gebruikers
Talen

We wilden een modern en mobielvriendelijk intranet dat altijd en overal toegankelijk is voor alle medewerkers. Het moest hetzelfde professionele, uniforme template hebben om onze One BAM-identiteit te onderstrepen. 

Mariëlle Paul, Group Direct Communicatioins Royal Bam Group

Live demo met een persoonlijke aanpak

Valo’s premium partner I4-YOU verzorgde samen met vertegenwoordigers van het moederbedrijf Blue Meteorite een live demo van Valo Intranet om de functies en belangrijkste kenmerken aan BAM te presenteren.

De demo van Valo was overtuigend, maar degenen die de presentatie verzorgden waren doorslaggevend. Het sprak BAM aan dat het team dat de demo gaf ook het team zou zijn waarmee ze zouden gaan samenwerken. Wat je ziet, is wat je krijgt.

Snel opgezet intranet en afgestemd op Microsoft 365

Nog een argument dat BAM aansprak was het feit dat Valo in korte tijd geïmplementeerd kon worden.

Valo is een kant-en-klare oplossing, gebouwd bovenop SharePoint,  waardoor het team van BAM niet een nieuw intranet van begin af aan hoefde te ontwikkelen. Hierdoor was het snel te installeren en bleven de kosten tot een minimum beperkt.

Daarnaast nam BAM een Valo Fresh-abonnement om elke Microsoft-update te kunnen uitvoeren die invloed heeft op het intranet. Dit houdt in dat Valo automatisch O365-updates van Microsoft uitvoert voor BAM Connect indien en zodra ze beschikbaar zijn.

*Het nieuwe intranet van BAM is toegankelijk vanaf mobiele apparaten, maar ook vanaf een eigen mobiele app die deel uitmaakt van het Valo Fresh-abonnement.

Een duidelijk governancemodel

Voordat er werd begonnen met het intranetproject, stelden de communicatieprofessionals van BAM een duidelijk governance model op. Hierin werden de rollen, verantwoordelijkheden, processen en taken op OpCo- en Groeps-niveau opgenomen.

Het was belangrijk en prettig dat de OpCo's meewerkten aan het opzetten van een netwerk met redacties en stuurgroepen om een optimale ontwikkeling en ingebruikname van het intranet mogelijk te maken.

Tiia Välttilä, consultant Blue Meteorite

Een herbruikbaar model

Vervolgens hielpen I4-YOU en Blue Meteorite om een herbruikbaar model op te zetten om het intranet voor elke OpCo uit te rollen.

Vertegenwoordigers van de OpCo’s en het hoofdkantoor namen deel aan de eerste workshops. Ze werden aangemoedigd om tijdens de conceptfase hun mening te geven en actief deel te nemen zodat ze zelf konden ervaren dat Valo was ontworpen om aan hun behoeften te voldoen.

De echte uitdaging was om een manier te vinden om op een duidelijke en begrijpbare manier de “drie contentlagen” (Groep/land/OpCo) aan de eindgebruiker te tonen.

BAM heeft een uitdagende informatiestructuur omdat onze organisatie behoorlijk complex is.  De teams van I4-YOU en Blue Meteorite hebben ons goed geholpen een manier te vinden om de verschillende informatieniveaus op een duidelijke en toegankelijke manier te presenteren.

Jacquelien Deuring, projectmanager BAM

Er werd besloten een gezamenlijk sjabloon te gebruiken, dat overal dezelfde governance principes volgde, die voor elke OpCo kon worden aangepast en het gemakkelijk maakte te implementeren.

Bovendien was besloten het intranet van de OpCo’s in de lokale taal te tonen en de informatie op Groeps-niveau in het Engels te publiceren.

Dit pakte goed uit en zo heeft BAM deze formule voor elke OpCo kunnen toepassen.

Informeren, betrekken, verbinden

De eerste vijf OpCo's hebben hun ‘BAM Connect’-intranet in gebruik genomen en de reacties zijn zeer positief.

Collega's zijn met name te spreken over het meertalige element van Valo, omdat contentpagina's in verschillende talen beschikbaar zijn. Onderwerpen die betrekking hebben op de Groep zijn beschikbaar in de vier talen die het meest binnen het bedrijf worden gebruikt: Engels, Nederlands, Frans en Duits.

Informatie is makkelijk te vinden en met de functie 'personen zoeken' is het veel eenvoudiger om collega's te vinden.

Duidelijke en transparante werkmethode

Het uitrollen van het intranet is zo succesvol verlopen, omdat Valo’s premium partner I4-YOU vanaf het begin twee dagen per week fysiek aanwezig was op het hoofdkantoor van BAM.

We werkten als één team. Het vertrouwen tussen alle betrokkenen is zeer groot.

Huibert de Hek, partner/senior businessconsultant I4-YOU

Lessons learned

 • Gelijkgestemden kwamen samen met vergelijkbare uitdagingen en een gezamenlijk ambitie
 • Zorg dat de behoeften van de gebruikers het middelpunt vormen van het besluitvormingsproces
 • Vanaf het begin was er steun vanuit de directie
 • Het eigenaarschap van Communications van het BAM Connect-project en de nauwe samenwerking met de IT-afdeling
 • Het eerste intranet dat bij een OpCo werd uitgerold fungeerde als een casestudy

Hulp nodig?

Hebt u hulp nodig bij het implementeren van een intranet binnen uw complexe bedrijfscultuur en -omgeving? Wij regelen het. Plan een demo om meer te weten te komen over onze bekroonde digitale werkplekoplossingen.